Poradnik
Aspirin Cardio 100 mg, 28 tabletek powlekanych
Aspirin Cardio 100 mg, 28 tabletek powlekanych - zdjęcie produktu
Aspirin Cardio 100 mg, 28 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Aspirin Cardio 100 mg, 28 tabletek powlekanych - miniaturka 2 zdjęcia produktu
+5
Bayer , Aspirin , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Aspirin Cardio 100 mg, 28 tabletek powlekanych

10,69 zł
3,82 zł za 10 tabletek
Dostępny, wysyłka w 1 dzień roboczy
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Lek Aspirin Cardio 100 mg to lek w postaci tabletek powlekanych, przeznaczony dla osób dorosłych w przebiegu chorób układu sercowo-naczyniowego. Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy. Aspirin Cardio tabletki powlekane hamuje zlepianie się (czyli agregację) płytek krwi, co zapobiega zatykaniu naczyń krwionośnych i w konsekwencji zmniejsza ryzyko zawału serca oraz udaru mózgu.

Opakowanie zawiera 28 tabletek powlekanych.

Wskazania

Lek Aspirin Cardio stosuje się u osób dorosłych w następujących chorobach układu sercowo-naczyniowego:

 • w niestabilnej chorobie wieńcowej,
 • w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca,
 • w zapobieganiu ponownemu zawałowi serca,
 • w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach,
 • w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
 • w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
 • w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Skład

Aspirin Cardio tabletki powlekane – skład

1 tabletka powlekana zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) 100 mg,
 • substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, talk, cytrynian trietylu

Działanie

Lek hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi.

Dawkowanie

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: od 2 do 3 tabletek raz na dobę, przy czym tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.
 • Dorośli w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych: od 1 do 2 tabletek raz na dobę.
 • Dorośli w pozostałych sytuacjach: 1 tabletka raz na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, w całości, najlepiej co najmniej 30 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody.

Podczas leczenia zawału serca, tabletka powlekana powinna być rozkruszona lub rozgryziona i połknięta.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie (nadwrażliwość) na którykolwiek ze składników leku.
 • Skaza krwotoczna.
 • Ostra choroba wrzodowa żołądka i/lub dwunastnicy.
 • Ciężka niewydolność nerek, wątroby lub serca.
 • Jeśli w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
 • Ostatni trymestr ciąży.
 • Dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a.

Przechowywanie

Lek należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi.
 • Reakcje nadwrażliwości, np. w postaci odczynów skórnych, pokrzywki, wysypki, świądu, zaburzeń sercowo-oddechowych, napadów astmy, obrzęków, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa.
 • Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, są zazwyczaj objawami przedawkowania.
 • Ze względu na wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi w czasie stosowania leku Aspirin Cardio zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego; może także wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi.

Obserwowano krwawienia takie jak:

 • krwotok okołooperacyjny,
 • krwiaki,
 • krwawienie z nosa,
 • krwawienia z dróg moczowo-płciowych,
 • krwawienia dziąseł.

Rzadko lub bardzo rzadko:

 • W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz.
 • Poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu.
 • Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (zmęczenie), bladość, hipoperfuzja (zmniejszony przepływ krwi)

Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być:

 • obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych,
 • trudności z oddychaniem,
 • duszność aż do napadów astmy,
 • przyspieszenie czynności serca,
 • nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu.

W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną. Powyższe reakcje mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku.

Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może:

 • być przyczyną bólu głowy, który zwiększa się podczas przyjmowania kolejnych dawek.

Zgłaszano także:

 • ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek,
 • martwicę brodawek nerkowych,
 • śródmiąższowe zapalenie nerek.

U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) zgłaszano hemolizę lub niedokrwistości hemolityczną.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakieś objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje z kwasem acetylosalicylowym

 • Nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 • Nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę, np. streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna), co może powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków.
 • Nasilenie ryzyka wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnieustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów;
 • Nasilenie działania digoksyny, gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu;
 • Nasilenie działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika;
 • Nasilenie toksycznego działania kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego.
 • Osłabienie działania leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej;
 • Osłabienie działania leków moczopędnych;
 • Osłabienie działania niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. kaptopryl, enalapryl).
 • Niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen i naproksen, mogą zmniejszać hamujący wpływ leku Aspirin Cardio na agregację (zlepianie) płytek krwi (trombocytów) i tworzenie się zakrzepów (skrzepliny). Tym samym mogą zmniejszać ochronne działanie leku Aspirin Cardio przeciwko wystąpieniu zawału serca oraz udaru.
 • Metamizol (substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym) może zmniejszać wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi (zlepianie się komórek krwi i powstawanie skrzepu), jeżeli te leki stosuje się jednocześnie. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania metamizolu u pacjentów otrzymujących kwas acetylosalicylowy.
 • Jednoczesne stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (grupa leków antydepresyjnych) zwiększa ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Aspirin Cardio można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu stosowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, kiedy stosowanie Aspirin Cardio jest przeciwwskazane) wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Na działanie leczenia może wpływać jednoczesne przyjmowanie Aspirin Cardio z lekami stosowanymi w następujących stanach:

 • odrzucenie narządów po przeszczepach (cyklosporyna, takrolimus);
 • ból i stany zapalne (np. steroidy i leki przeciwzapalne).

Stosowanie leku z alkoholem

 • Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Aspirin Cardio należy stosować ostrożnie:
  • w pierwszym i drugim trymestrze ciąży,
  • w okresie karmienia piersią,
  • w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (np. ibuprofen, indometacyna) lub inne substancje alergizujące,
  • podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, np. pochodnych kumaryny, heparyny,
  • u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub z zaburzeniami układu krążenia,
  • podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak ibuprofen i naproksen (leki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe lub przeciwbólowe),
  • u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby,
  • u pacjentów, u których w przeszłości występowała choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
  • u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
 • Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości.
 • Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin Cardio.
 • Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej.

Ciąża i karmienie piersią

 • W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
 • Lek Aspirin Cardio jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.
 • W pierwszym i drugim trymestrze ciąży lek Aspirin Cardio powinien być stosowany w przypadku bezwzględnych wskazań.
 • Kobiety planujące ciążę lub będące w trakcie pierwszego lub drugiego trymestru ciąży powinny stosować lek Aspirin Cardio w jak najmniejszej dawce i najkrócej jak to możliwe.
 • Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek Aspirin Cardio nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o.o.
Al. Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Dodatkowe informacje

Więcej o leku Aspirin Cardio

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Należy zachować tę ulotkę, aby w razie potrzeby móc ją ponownie przeczytać.

Cechy produktu

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
32,39 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
14,19 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
17,49 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
24,39 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
19,49 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
10,99 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
11,09 zł
Sanprobi IBS, 20 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Sanprobi IBS, 20 kapsułek
27,49 zł
Essentiale Forte 300 mg,50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg,50 kapsułek
24,79 zł
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek
28,29 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
23,34 zł
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml
14,69 zł
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki