Poradnik
strefa-opalania-2926
tydzien-marek-swiata-1151
kazdy-usmiech-jest-wyjatkowy-1168
Aspirin Cardio 100 mg, 56 tabletek powlekanych
Aspirin Cardio 100 mg, 56 tabletek powlekanych - zdjęcie produktu
Aspirin Cardio 100 mg, 56 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Aspirin Cardio 100 mg, 56 tabletek powlekanych - miniaturka 2 zdjęcia produktu
+4
Bayer , Aspirin , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Aspirin Cardio 100 mg, 56 tabletek powlekanych

15,59 zł
2,78 zł za 10 tabletek
Wysyłka w 1 dzień roboczy
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Lek Aspirin Cardio 100 mg to lek w postaci tabletek powlekanych, przeznaczony dla osób dorosłych w przebiegu chorób układu sercowo-naczyniowego. Substancją czynną leku jest kwas acetylosalicylowy, który podawany w małych dawkach długotrwale hamuje agregację (zlepianie) płytek krwi. Dzięki temu odgrywa istotną rolę w zapobieganiu powstawania zakrzepów.

Opakowanie zawiera 56 tabletek powlekanych (4 blistry po 14 tabletek).

Wskazania

Lek Aspirin Cardio stosuje się u osób dorosłych w następujących chorobach układu sercowo-naczyniowego:

 • w niestabilnej chorobie wieńcowej,
 • w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca,
 • w zapobieganiu ponownemu zawałowi serca,
 • w zapobieganiu powikłaniom zatorowo-zakrzepowym po zabiegach chirurgicznych lub interwencyjnych na naczyniach,
 • w zapobieganiu napadom przejściowego niedokrwienia (TIA) i niedokrwiennego udaru mózgu u pacjentów z TIA,
 • w zapobieganiu pierwszemu zawałowi serca u pacjentów z wieloma czynnikami ryzyka,
 • w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych.

Skład

1 tabletka powlekana zawiera:

 • substancję czynną: kwas acetylosalicylowy (Acidum acetylsalicylicum) 100 mg,
 • substancje pomocnicze: celuloza sproszkowana, skrobia kukurydziana, kopolimer kwasu metakrylowego i akrylanu metylu, polisorbat 80, sodu laurylosiarczan, talk, cytrynian trietylu.

Działanie

Lek hamuje agregację (zlepianie się) płytek krwi.

Dawkowanie

Jak stosować lek Aspirin Cardio?

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.

 • Dorośli w świeżym zawale serca lub podejrzeniu świeżego zawału serca: od 2 do 3 tabletek raz na dobę, przy czym tabletki należy rozgryźć, aby uzyskać szybkie wchłanianie.
 • Dorośli w zapobieganiu zakrzepicy żył głębokich i zatorowi płuc u pacjentów długotrwale unieruchomionych: od 1 do 2 tabletek raz na dobę.
 • Dorośli w pozostałych sytuacjach: 1 tabletka raz na dobę.

Tabletki należy przyjmować doustnie, w całości, najlepiej co najmniej 30 minut przed posiłkiem, popijając dużą ilością wody.

Podczas leczenia zawału serca, tabletka powlekana powinna być rozkruszona lub rozgryziona i połknięta.

W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe, należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Leku Aspirin Cardio nie należy stosować:

 • W przypadku uczulenia (nadwrażliwości) na substancję czynną lub którykolwiek ze składników leku.
 • Jeśli u pacjenta występuje skaza krwotoczna.
 • W przypadku ostrej choroby wrzodowej i/lub dwunastnicy.
 • Jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność: nerek, wątroby lub serca.
 • Jeśli w przeszłości występowały napady astmy oskrzelowej, wywołane podaniem salicylanów lub substancji o podobnym działaniu, szczególnie niesteroidowych leków przeciwzapalnych.
 • Jednocześnie z metotreksatem w dawkach 15 mg na tydzień lub większych.
 • W ostatnim trymestrze ciąży.
 • U dzieci w wieku do 12 lat w przebiegu infekcji wirusowych ze względu na ryzyko wystąpienia zespołu Reye’a.

Przechowywanie

Lek Aspirin Cardio należy przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w temperaturze poniżej 25°C.

Działania niepożądane

Lek ten, podobnie jak każdy inny lek, może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • Dolegliwości dotyczące przewodu pokarmowego, takie jak: objawy niestrawności (zgaga, nudności, wymioty), bóle brzucha, rzadko stany zapalne w obrębie żołądka i jelit; choroba wrzodowa żołądka i (lub) dwunastnicy bardzo rzadko prowadzące do krwotoków i perforacji z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi.
 • Reakcje nadwrażliwości, np. w postaci odczynów skórnych, pokrzywki, wysypki, świądu, zaburzeń sercowo-oddechowych, napadów astmy, obrzęków, zapalenie błony śluzowej nosa, przekrwienie błony śluzowej nosa.
 • Zawroty głowy i szumy uszne, zwłaszcza u dzieci i osób w podeszłym wieku, są zazwyczaj objawami przedawkowania.
 • Ze względu na wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi w czasie stosowania leku Aspirin Cardio zwiększa się ryzyko wystąpienia krwawień i wydłużenia czasu krwawienia oraz czasu protrombinowego; może także wystąpić zmniejszenie liczby płytek krwi.

Obserwowano krwawienia takie jak:

 • krwotok okołooperacyjny,
 • krwiaki,
 • krwawienie z nosa,
 • krwawienia z dróg moczowo-płciowych,
 • krwawienia dziąseł.

Rzadko lub bardzo rzadko:

 • W rzadkich przypadkach opisano przemijające zaburzenia czynności wątroby ze zwiększeniem aktywności aminotransferaz.
 • Poważne krwawienia takie jak: krwotok z przewodu pokarmowego, krwotok mózgowy (szczególnie u pacjentów z niekontrolowanym nadciśnieniem tętniczym i (lub) w przypadku równoczesnego podawania leków hamujących krwawienie), które w pojedynczych przypadkach mogą potencjalnie zagrażać życiu.
 • Krwotok może prowadzić do ostrej lub przewlekłej niedokrwistości i (lub) niedokrwistości z niedoboru żelaza (na przykład w wyniku utajonych mikrokrwawień) z odpowiednimi objawami laboratoryjnymi i klinicznymi, takimi jak: astenia (zmęczenie), bladość, hipoperfuzja (zmniejszony przepływ krwi).

 

Objawem ciężkiej reakcji nadwrażliwości może być:

 • obrzęk twarzy i powiek, obrzęk języka i krtani ze zwężeniem dróg oddechowych,
 • trudności z oddychaniem,
 • duszność aż do napadów astmy,
 • przyspieszenie czynności serca,
 • nagłe zmniejszenie ciśnienia tętniczego aż do zagrażającego życiu wstrząsu.

Powyższe reakcje ciężkie mogą wystąpić nawet po pierwszym podaniu leku. W przypadku wystąpienia któregokolwiek z wymienionych objawów należy natychmiast zapewnić fachową opiekę medyczną.
 

 • Długotrwałe przyjmowanie leków zawierających kwas acetylosalicylowy może: być przyczyną bólu głowy, który zwiększa się podczas przyjmowania kolejnych dawek.
 • Zgłaszano ciężkie zaburzenia czynności nerek i niewydolność nerek, martwicę brodawek nerkowych, śródmiąższowe zapalenie nerek.
 • U pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (G6PD) zgłaszano hemolizę lub niedokrwistość hemolityczną.

Jeżeli nasili się którykolwiek z objawów niepożądanych lub wystąpią jakieś objawy niepożądane niewymienione w ulotce, należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

Interakcje z kwasem acetylosalicylowym

 • Nasilenie toksycznego działania metotreksatu na szpik kostny; nie należy stosować kwasu acetylosalicylowego jednocześnie z metotreksatem stosowanym w dawkach 15 mg na tydzień lub większych; jednoczesne stosowanie metotreksatu w dawkach mniejszych niż 15 mg na tydzień wymaga zachowania szczególnej ostrożności.
 • Nasilenie działania leków przeciwzakrzepowych (np. pochodne kumaryny, heparyna), leków trombolitycznych (rozpuszczających skrzeplinę, np. streptokinaza, urokinaza) i hamujących agregację (zlepianie) płytek krwi (np. tyklopidyna), co może powodować zwiększone ryzyko wydłużenia czasu krwawienia i krwotoków.
 • Nasilenie ryzyka wystąpienia choroby wrzodowej i krwawień z przewodu pokarmowego, jeśli jest stosowany jednocześnie z kortykosteroidami, innymi niesteroidowymi lekami przeciwzapalnymi, w tym innymi salicylanami w dużych dawkach, lub jeśli w czasie leczenia spożywany jest alkohol; po zakończeniu przyjmowania glikokortykosteroidów działających ogólnieustrojowo (z wyjątkiem hydrokortyzonu stosowanego jako terapia zastępcza w chorobie Addisona) zwiększa się ryzyko przedawkowania salicylanów;
 • Nasilenie działania digoksyny, gdyż zwiększa jej stężenie w osoczu;
 • Nasilenie działanie leków przeciwcukrzycowych, np. insuliny, pochodnych sulfonylomocznika;
 • Nasilenie toksycznego działania kwasu walproinowego, który z kolei nasila działanie antyagregacyjne kwasu acetylosalicylowego.
 • Osłabienie działania leków przeciwdnawych, stosowanych w leczeniu dny moczanowej, zwiększających wydalanie kwasu moczowego z organizmu (np. benzbromaron, probenecyd), co może powodować nasilenie objawów dny moczanowej;
 • Osłabienie działania leków moczopędnych;
 • Osłabienie działania niektórych leków przeciwnadciśnieniowych (z grupy tzw. inhibitorów konwertazy angiotensyny, np. kaptopryl, enalapryl).
 • Niektóre niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ), takie jak ibuprofen i naproksen, mogą zmniejszać hamujący wpływ leku Aspirin Cardio na agregację (zlepianie) płytek krwi (trombocytów) i tworzenie się zakrzepów (skrzepliny). Tym samym mogą zmniejszać ochronne działanie leku Aspirin Cardio przeciwko wystąpieniu zawału serca oraz udaru.
 • Metamizol (substancja o działaniu przeciwbólowym i przeciwgorączkowym) może zmniejszać wpływ kwasu acetylosalicylowego na agregację płytek krwi (zlepianie się komórek krwi i powstawanie skrzepu), jeżeli te leki stosuje się jednocześnie. Dlatego należy zachować ostrożność podczas stosowania metamizolu u pacjentów otrzymujących kwas acetylosalicylowy.
 • Jednoczesne stosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (grupa leków antydepresyjnych) zwiększa ryzyko krwawienia z górnego odcinka przewodu pokarmowego.

Aspirin Cardio można stosować jednocześnie z wyżej wymienionymi lekami (oprócz metotreksatu stosowanego w dawkach 15 mg na tydzień lub większych, kiedy stosowanie Aspirin Cardio jest przeciwwskazane) wyłącznie po konsultacji z lekarzem.

Na działanie leczenia może wpływać jednoczesne przyjmowanie Aspirin Cardio z lekami stosowanymi w następujących stanach:

 • odrzucenie narządów po przeszczepach (cyklosporyna, takrolimus);
 • ból i stany zapalne (np. steroidy i leki przeciwzapalne).


Stosowanie leku z alkoholem

 • Alkohol może zwiększyć ryzyko wystąpienia działań niepożądanych dotyczących przewodu pokarmowego.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Aspirin Cardio należy stosować ostrożnie:
  • w pierwszym i drugim trymestrze ciąży,
  • w okresie karmienia piersią,
  • w przypadku nadwrażliwości na niesteroidowe leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne (np. ibuprofen, indometacyna) lub inne substancje alergizujące,
  • podczas jednoczesnego stosowania leków przeciwzakrzepowych, np. pochodnych kumaryny, heparyny,
  • u pacjentów z zaburzeniem czynności nerek lub z zaburzeniami układu krążenia,
  • podczas stosowania niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), takich jak ibuprofen i naproksen (leki przeciwzapalne, przeciwgorączkowe lub przeciwbólowe),
  • u pacjentów z zaburzoną czynnością wątroby,
  • u pacjentów, u których w przeszłości występowała choroba wrzodowa lub krwawienia z przewodu pokarmowego,
  • u pacjentów z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej.
 • Kwas acetylosalicylowy może powodować skurcz oskrzeli i wywoływać napady astmy lub inne reakcje nadwrażliwości.
 • Pacjenci przed zabiegami chirurgicznymi (włącznie z niewielkimi zabiegami, np. ekstrakcja zęba) powinni poinformować lekarza o przyjmowaniu leku Aspirin Cardio.
 • Kwas acetylosalicylowy, nawet w małych dawkach, zmniejsza wydalanie kwasu moczowego z organizmu. U pacjentów ze skłonnością do zmniejszonego wydalania kwasu moczowego lek może spowodować napad dny moczanowej.

Ciąża i karmienie piersią

 • W ciąży i w okresie karmienia piersią lub gdy istnieje podejrzenie, że kobieta jest w ciąży, lub gdy planuje ciążę, przed zastosowaniem tego leku należy poradzić się lekarza lub farmaceuty.
 • Lek Aspirin Cardio jest przeciwwskazany w ostatnim trymestrze ciąży, gdyż może powodować komplikacje w okresie okołoporodowym, zarówno u matki, jak i u noworodka.
 • W pierwszym i drugim trymestrze ciąży lek Aspirin Cardio powinien być stosowany w przypadku bezwzględnych wskazań.
 • Kobiety planujące ciążę lub będące w trakcie pierwszego lub drugiego trymestru ciąży powinny stosować lek Aspirin Cardio w jak najmniejszej dawce i najkrócej jak to możliwe.
 • Kwas acetylosalicylowy przenika w niewielkiej ilości do pokarmu kobiet karmiących piersią.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Lek Aspirin Cardio nie wpływa na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwanie maszyn.

Podmiot odpowiedzialny

Bayer Sp. z o. o.
Aleje Jerozolimskie 158
02-326 Warszawa

Dodatkowe informacje

To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

Cechy produktu

Postać
tabletki
Kluczowy składnik
kwas acetylosalicylowy
Działanie/właściwości
przeciwzakrzepowe

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
32,39 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Top
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
12,99 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
25,49 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
19,79 zł
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Octenisept (0,10 g + 2 g)/ 100 g, płyn, 50 ml
19,79 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
24,62 zł
Sanprobi IBS, 20 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Sanprobi IBS, 20 kapsułek
25,75 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
11,79 zł
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Max 600 mg, 30 kapsułek
27,98 zł
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek
22,98 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
19,39 zł
Stoperan 2 mg, 18 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Stoperan 2 mg, 18 kapsułek
14,79 zł
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki