Poradnik
projekt opalanie
mamo to twój dzień
Bisaf, COVID-19 Ag Test, szybki test antygenowy COVID-19, 1 sztuka
Bisaf, COVID-19 Ag Test, szybki test antygenowy COVID-19, 1 sztuka - zdjęcie produktu
Bisaf, COVID-19 Ag Test, szybki test antygenowy COVID-19, 1 sztuka - miniaturka zdjęcia produktu
Bisaf, COVID-19 Ag Test, szybki test antygenowy COVID-19, 1 sztuka - miniaturka 2 zdjęcia produktu
+3
Produkt niedostępny
Bisaf , Bisaf , wyrób medyczny inny , Zdrowie i uroda

Bisaf, COVID-19 Ag Test, szybki test antygenowy COVID-19, 1 sztuka

4,06 zł
4,06 zł za 1 sztukę
Niedostępny

Sprawdź inny popularny produkt z tej kategorii:

Fluorecare, zestaw do testów łączonych na obecność antygenów SARS-CoV-2, grypy A/B, RSV, Combo 4w1, 1 sztuka - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Fluorecare, zestaw do testów łączonych na obecność antygenów SARS-CoV-2, grypy A/B, RSV, Combo 4w1, 1 sztuka
8,39 zł
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1 dnia roboczego
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

Bisaf, COVID-19 Ag Test to szybki test antygenowy przeznaczony do jakościowego wykrywania nukleoprotein antygenu COVID-19 w wymazach z nosa. Charakteryzuje go wysoka swoistość diagnostyczna (100%) oraz czułość (95,11%). Wyrób medyczny jest odpowiedni dla pacjentów objawowych i bezobjawowych, jednak rekomenduje się jego stosowanie u pacjentów objawowych. Test antygenowy podaje wstępny wynik i nie stanowi wyłącznej podstawy do leczenia i podejmowania innych decyzji. Jeżeli wynik testu jest negatywny, ale nadal widoczne są objawy choroby, takie jak gorączka, kaszel i/lub problemy z oddychaniem należy skontaktować się z lekarzem.

Wyrób medyczny składa się z kasetki testowej z dwiema strefami - kontrolną (C) oraz do wykrywania nukleoprotein antygenu COVID-19 (T). Wymaz pobierany jest z nosa przy pomocy dołączonego do zestawu patyczka, a następnie przygotowywany w probówce. Odpowiednia ilość próbki zostaje umieszczona w kasetce testowej. Wynik testu Bisaf COVID-19 Ag można odczytać po 15 minutach. 

Produkt przeznaczony jest do samotestowania, z tym że osoby poniżej 15 roku życia powinny być testowane przez opiekuna, a osoby powyżej 70 lat powinny poprosić osoby trzecie o pomoc przy pobieraniu wymazu z nosa. 

Bisaf COVID-19 Ag Test skutecznie wykrywa nowe warianty koronawirusa np. Delta, Ramda, Zeta. Zgodnie z analizą bioinformatyczną wyrób medyczny wykrywa najnowszy wariant koronawirusa Sars-Cov-2 o nazwie Omikron.

Zastosowanie

Szybki test antygenowy do samodzielnego wykonania wykrywający nukleoproteiny antygenu COVID-19 w wymazach z nosa osób, u których podejrzewa się infekcję.

Sposób użycia

 • Zaleca się wykorzystanie zestawu zaraz po otwarciu.
 • Osoby poniżej 15 roku życia powinny być testowane przez opiekuna, a osoby powyżej 70 roku życia powinny poprosić osoby trzecie o pomoc przy pobieraniu wymazu z nosa.
 • Jeżeli test wykonywany jest osobie trzeciej, należy nałożyć maseczkę ochronną.

Przygotowanie próbki

 • Uwaga:
  • Dokładnie umyj lub odkaź ręce oraz całkowicie je osusz.
  • W przypadku dzieci nie trzeba głęboko wkładać wymazówki do otworu nosowego. W przypadku bardzo małych dzieci należy zapewnić obecność innej osoby, która unieruchomi głowę dziecka w trakcie pobierania wymazu.
  • Nie należy dotykać końcówki patyczka wymazowego (w części z pobraną próbką wymazu).:
 • Użyj papierowego ręcznika do usunięcia nadmiaru wydzieliny z jamy nosowej.
 • Umyj dokładnie ręce.
 • Odkręć próbówkę do pobierania materiału.
 • Wyjmij patyczek wymazowy z opakowania.
 • Przy użyciu sterylnego patyczka do wymazów znajdującego się w zestawie ostrożnie włóż patyczek do jednego otworu nosowego. Końcówka powinna wejść na głębokość 2-4 cm do momentu odczucia oporu.
 • Patyk wymazowy obróć 5 razy po wewnętrznej ścianie nosa, by zabezpieczyć pobieranie śluzu oraz komórek.
 • Używając tego samego patyczka, powtórz procedurę w drugim otworze nosowym, aby pobrać odpowiednią ilość materiału w probówce z obu otworów. 
 • Włóż patyczek wymazowy do probówki do samego dna, a następnie wykonaj 10 ruchów obrotowych patyczkiem.
 • Pozostaw patyczek wymazowy w probówce na 1 minutę.
 • Ściśnij probówkę 10 razy, żeby wymazówka została wyciśnięta przed wyjęciem. 
 • Zakręć zakrętkę na próbówce z materiałem, odłam końcówkę zatyczki i przejdź do procedury testowania.

Wykonanie testu

 • Uwaga:
  • Przed wykonaniem testu przeczytaj dokładnie instrukcję. Test należy przynieść w torebce i pozostawić w temperaturze pokojowej. Nie otwieraj torebki, jeśli nie jesteś gotowy na przeprowadzenie testu.
  • Test należy odczytać po 15 minutach. Gdy wynik zostanie odczytany wcześniej albo po ponad 30 minutach, wynik może być niedokładny (fałszywie ujemny, fałszywie dodatni lub nieważny). Taki test należy powtórzyć. 
 • Wyjmij kasetkę z hermetycznie zamkniętej torebki, a następnie połóż na płaskiej, czystej i suchej powierzchni.
 • Odwróć probówkę i przez naciśnięcie probówki zbiorczej dodaj 3 krople badanej próbki.
 • Odczytaj wynik po 15 minutach.
 • Zbierz wszystkie elementy zestawu i umieć w odpadach biologicznych.
 • Zutylizuj odpady zgodnie z przepisami prawa lokalnego. Procedurę tę należy wykonać bez względu, czy wynik jest ujemny, czy dodatni.

Interpretacja wyników

 • Pozytywy (dodatni)
  • Linia kontrolna (C) oraz linia T pojawiły się w okienku. Wynik należy interpretować jako dodatni bez względu na kolor linii T, czy jest ciemna, czy jasna.
  • Wynik dodatni oznacza, że białka wirusa powodującego chorobę COVID-19 znaleziono w probówce i prawdopodobne jest, że testowana osoba jest chora. 
  • Istnieje niewielka szansa na to, że pierwszy test pokaże wynik fałszywie dodatni.
  • W przypadku otrzymania dodatniego wyniku testu należy:
   • poddać się izolacji,
   • starać się uzyskać pomoc lekarza/lekarza pierwszego kontaktu lub miejscowego wydziału opieki zdrowotnej (na podstawie wyników, historii choroby i objawów lekarza ustali najlepszą formę opieki zdrowotnej),
   • poddać się ponownemu przetestowaniu, jeżeli zajdzie taka konieczność, 
   • wykonać na potwierdzenie test PCR.
 • Negatywny (ujemny)
  • W okienku pojawiła się tylko linia C (kontrolna), brak linii w okienku T.
  • Wynik ujemny oznacza, że białka wirusa powodujące chorobę COVID-19 nie zostały wykryte w próbce.
  • Istnieje możliwość, że test ma fałszywie ujemny wynik mimo tego, że osoba testowana choruje na COVID-19. Jeżeli otrzymasz wynik ujemny, a odczuwasz symptomy choroby, takie jak kaszel i/lub problemy z oddychaniem, gorączka udaj się po pomoc do ośrodka zdrowia. Ośrodek zdrowia rozważy wyniki testu wraz z innymi aspektami historii choroby (symptomy, możliwy kontakt z osobą chorą i miejsc pobytu bądź ostatnich podróży) i podejmie decyzję o zapewnieniu opieki medycznej. 
  • Ważne jest, żeby współpracować z ośrodkiem zdrowia celem ustalenia, jakie kolejne kroki można podjąć.
   • Postępuj zgodnie ze wszystkimi zasadami mającymi zastosowanie do kontaktu z zarażonego z innymi osobami i stosuj środki ochronne.
   • Nawet jeśli wynik testu jest negatywny, nadal możesz przechodzić infekcję np. w pierwszej fazie.
   • W przypadku podejrzenia zakażenia wykonaj test ponownie po około 1-2 dniach i odnieś się do wyniku razem z wynikami innych badań klinicznych, żeby ostatecznie ustalić, czy jesteś zakażony COVID-19.
   • Pacjent powinien udać się do szpitala, aby uzyskać pomoc nawet jeżeli symptomy ze strony układu oddechowego nie są wynikiem zachorowania na COVID-19. 
 • Nieważny
  • Jeżeli po 15 minutach brak jest linii w okienku kontrolnym C, oznacza to, że wynik testu jest nieważny bez względu na to, czy w okienku T pojawi się linia, czy nie.
  • Być może zestaw testowy jest uszkodzony albo nieprawidłowo wykonano procedury.
  • Jeżeli problem będzie się powtarzał, należy skontaktować się z lokalnym dystrybutorem produktu i zaprzestać korzystania z zestawu testowego.

Cechy produktu

 • Jednorazowy.
 • Do samokontroli.
 • Wynik w ciągu 15 minut.
 • Bardzo wysoka czułość i swoistość.

Specyfikacja techniczna

 • Czułość względna: PPA (%) 214/225, 95,11% (91,42%-97,53%).
 • Swoistość względna: NPA (%): 459/459, 100% (99,2%-100%).
 • Zgodność ogólna (%): 673/684, 98,39% (97,14%-99,19%).

Ważne wskazówki

 • Przed wykonaniem pierwszego testu należy dokładnie przeczytać instrukcję.
 • Test przeznaczony tylko do diagnostyki in vitro.
 • Zestawy testowe oraz materiały powinny być przechowywane z dala od dzieci i zwierząt domowych, zarówno przed jak i po ich wykorzystaniu.
 • Przechowywać w temperaturze od 2 do 30° C, używać w temperaturze pokojowe (15-30° C), z dala od światła słonecznego.
 • Zaleca się wykorzystanie zestawu zaraz po otwarciu, zwłaszcza gdy wilgotność otoczenia wynosi ponad 60%. Kasetka bez opakowania foliowego może leżeć przez 1 godzinę. 
 • W celu pobrania próbki należy korzystać z patyczka wymazowego znajdującego się w danym zestawie. Nie należy dotykać końcówki patyczka wymazowego (w części z pobraną próbką wymazu).
 • Proces testowania należy poprzedzić przygotowaniem próbki oraz procedurą testowania.
 • Po dokonaniu testu należy zebrać i włożyć zużyte elementy do plastikowego worka, zamknąć worek i włożyć do kolejnego woreczka. Zutylizować worek w koszu na odpady z gospodarstwa domowego lub zebrać wszystko i zutylizować zgodnie z wymaganiami miejscowego wydziału do zwalczania epidemii.
 • W trakcie pobierania wymazu od dzieci lub innych osób należy nosić maskę zasłaniającą twarz.
 • Niewystarczająca ilość materiału lub błędne pobranie może powodować otrzymanie niewiarygodnych wyników.

Ostrzeżenia

 • Nie należy stosować zestawu przeterminowanego.
 • Nie należy korzystać ponownie z kasetki i patyczków wymazowych.
 • Nie należy korzystać z kasetki testowej, jeśli torebka jest uszkodzona lub jeśli zamknięcie torebki było nieprawidłowe. Do chwili korzystania z kasetki testowej powinna ona pozostać w hermetycznie zamkniętej torebce.
 • Nie należy mieszać i nie należy podmieniać różnych próbek.
 • Nie należy dotykać czubka wymazówki w trakcie przenoszenia.

Dodatkowe informacje

 • Certyfikat CE 1434.
 • Certyfikat EC No. 1434-IVDD-522/2021.

Zawartość opakowania

 • 1 x kasetka testowa,
 • 1 x instrukcja przechowywania,
 • 1 x patyczek wymazowy,
 • 1 x próbówka do zebrania materiału testowanego.

Producent

Core Technology Co., Ltd.
Room 100, C Building, No. 29 Life Park Rd
Changpingg District, Beijing 102206, Chiny

Dystrybutor

BISAF Sp. z o.o.
ul. Rdestowa 5
54-530 Wrocław

Cechy produktu

Postać
test
Rodzaj produktu
z nosogardzieli

Spis treści

Opis produktu
Zastosowanie
Sposób użycia
Cechy produktu
Specyfikacja techniczna
Ważne wskazówki
Ostrzeżenia
Dodatkowe informacje
Zawartość opakowania
Producent
Dystrybutor
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Sprzęt i akcesoria medyczne
SEMA Protect, test ciążowy hCG płytkowy, super czuły 10 mlU/ ml, 1 sztuka - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
SEMA Protect, test ciążowy hCG płytkowy, super czuły 10 mlU/ ml, 1 sztuka
4,49 zł
Fluorecare, zestaw do testów łączonych na obecność antygenów SARS-CoV-2, grypy A/B, RSV, Combo 4w1, 1 sztuka - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Fluorecare, zestaw do testów łączonych na obecność antygenów SARS-CoV-2, grypy A/B, RSV, Combo 4w1, 1 sztuka
8,39 zł
Katarek Plus, aspirator do nosa, od urodzenia - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Katarek Plus, aspirator do nosa, od urodzenia
45,59 zł
Stopper, stopery przeciwhałasowe MWD-11, 2 sztuki - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Stopper, stopery przeciwhałasowe MWD-11, 2 sztuki
4,49 zł
CorDx Grypa A/B + COVID-19/RSV Combo Ag, test antygenowy na obecność 4 wirusów, 1 sztuka - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
CorDx Grypa A/B + COVID-19/RSV Combo Ag, test antygenowy na obecność 4 wirusów, 1 sztuka
10,89 zł
Katarek Travel 2w1, aspirator do nosa od urodzenia - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Katarek Travel 2w1, aspirator do nosa od urodzenia
47,19 zł
Tick Twister Kleszczołapki, haczyki do usuwania kleszczy, 2 sztuki - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Tick Twister Kleszczołapki, haczyki do usuwania kleszczy, 2 sztuki
8,99 zł
Nordtest, test ciążowy hCG płytkowy, super czuły 10 mlU/ ml, 1 sztuka - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Nordtest, test ciążowy hCG płytkowy, super czuły 10 mlU/ ml, 1 sztuka
4,99 zł
Aspirator do nosa NoseFrida, od urodzenia, 1 sztuka - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Aspirator do nosa NoseFrida, od urodzenia, 1 sztuka
23,99 zł
BMSS, półmaska filtrująca z grafenem, 5-warstwowa, klasa FFP2, 1 sztuka - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
BMSS, półmaska filtrująca z grafenem, 5-warstwowa, klasa FFP2, 1 sztuka
5,23 zł
Microlife NC 200, termometr bezdotykowy na podczerwień - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Microlife NC 200, termometr bezdotykowy na podczerwień
90,39 zł
Apteczka ABC, stopery, tłumiki hałasu piankowe, 1 para - miniaturka zdjęcia produktu
Ostatnie sztuki
Zdrowie i uroda
Apteczka ABC, stopery, tłumiki hałasu piankowe, 1 para
2,39 zł
Dołącz do nas
Facebook logoInstagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo
Gemini
Regulaminy
Pomocne linki