Poradnik
NeoFuragina 50 mg, 30 tabletek - zdjęcie produktu
NeoFuragina 50 mg, 30 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
NeoFuragina 50 mg, 30 tabletek - miniaturka 2 zdjęcia produktu
+4
Produkt niedostępny
Teva , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

NeoFuragina 50 mg, 30 tabletek

17,25 zł
5,75 zł za 10 tabletek
Niedostępny

Sprawdź inny popularny produkt z tej kategorii:

Fitolizyna Nefrocaps Forte, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Fitolizyna Nefrocaps Forte, 30 kapsułek
25,65 zł
Kurier
Punkt odbioru
marketplace.shipment.type.null
Zamówienie wysyłamy w ciągu 1-3 dni roboczych
Chcesz wiedzieć więcej o kosztach i progach darmowej dostawy?
ZOBACZ SZCZEGÓŁY

Opis produktu

NeoFuragina to lek w postaci tabletek do podawania doustnego odpowiedni dla osób dorosłych. Stosuje się go w zakażeniach dolnych dróg moczowych. Substancją czynną leku NeoFuragina jest furazydyna, zwana inaczej furaginą. Furazydyna jest pochodną nitrofuranu, która zatrzymuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.

Wskazania

Zakażenie dolnych dróg moczowych.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: 50 mg furaginy
 • substancje pomocnicze: laktoza jednowodna, skrobia ziemniaczana, sacharoza, polisorbat 80, kwas stearynowy.

Działanie

Hamuje rozwój bakterii wywołujących zakażenia dróg moczowych.
 

Dawkowanie

Dorośli:

 • pierwszy dzień leczenia: 100 mg (2 tabletki) 4 razy na dobę;
 • następne dni: 100 mg (2 tabletki) 3 razy na dobę. Należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, które powoduje zwiększenie wchłaniania furaginy.
 • Lek stosuje się przez 7 do 8 dni. Jeśli objawy nasilą się lub nie ustąpią po 7-8 dniach, powinno zwrócić się do lekarza. W razie konieczności kurację można powtórzyć po 10-15 dniach.

Przeciwwskazania

Nie należy stosować leku NeoFuragina:

 • jeśli pacjent ma uczulenie na furazydynę, pochodne nitrofuranu, bądź którykolwiek z pozostałych składników tego leku,
 • w pierwszych trzech miesiącach ciąży oraz w okresie donoszonej ciąży (od 38. tygodnia) i porodu, ze względu na ryzyko wystąpienia u noworodka niedokrwistości hemolitycznej (anemii związanej z rozpadem krwinek czerwonych),
 • u dzieci i młodzieży,
 • w przypadku gdy u pacjenta stwierdzono niewydolność nerek (w badaniach laboratoryjnych klirens kreatyniny poniżej 60 ml/min lub podwyższony poziom kreatyniny w surowicy),
 • gdy u pacjenta występuje polineuropatia (zaburzenie układu nerwowego związane z uszkodzeniem nerwów obwodowych, mogące charakteryzować się zaburzeniami ruchowymi lub czuciowymi),
 • w przypadku gdy u pacjenta występuje niedobór enzymu dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej (choroba związana z genetycznie uwarunkowanym niedoborem enzymu biorącym udział w przemianach zachodzących w czerwonych krwinkach) ze względu na ryzyko wystąpienia hemolizy w przypadku doustnego przyjmowania leku.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Jeśli wystąpią ostre działania niepożądane, podawanie leku należy przerwać i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.

Występujące rzadko (rzadziej niż u 1 na 1000 osób):

 • reakcje anafilaktyczne (nagłe reakcje alergiczne miejscowe lub ogólnoustrojowe), obrzęk naczynioruchowy (mogące utrudniać oddychanie i przełykanie),
 • ciężkie reakcje skórne (złuszczające zapalenie skóry, rumień wielopostaciowy, pęcherzowy rumień wielopostaciowy- zespół Stevensa-Johnsona)
 • objawy polekowego zapalenia wątroby, żółtaczka cholestatyczna (wywołana przeszkodą w odpływie żółci), martwica wątroby (zwykle podczas długotrwałego stosowania).

Występujące z nieznaną częstością (nie może być określona na podstawie dostępnych danych): 

 • reakcja astmatyczna (duszność) u pacjentów z astmą; reakcje z nadwrażliwości dotyczące układu oddechowego, w tym:
  • reakcje ostre - objawiające się gorączką, dreszczami, kaszlem, bólami w klatce piersiowej,
  • dusznością - najczęściej szybko ustępują po odstawieniu leku;
  • reakcje przewlekłe - w tym zmiany w płucach (np. zwłóknienie płuc, zapalenie płuc) - nasilenie objawów i ich odwracalność po odstawieniu leku zależy od czasu trwania leczenia po wystąpieniu pierwszych objawów niepożądanych; po wykryciu działania niepożądanego konieczne jest natychmiastowe odstawienie leku; upośledzenie czynności płuc może być nieodwracalne; przewlekłe reakcje płucne (w tym zwłóknienie płuc i rozsiane śródmiąższowe zapalenie płuc) mogą wystąpić zwłaszcza u pacjentów w podeszłym wieku.
 • zakażenia drobnoustrojami opornymi na furazydynę, gorączka, dreszcze, złe samopoczucie;
 • sinica wskutek methemoglobinemii;
 • u osób z niedoborem dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej stosowanie furazydyny może doprowadzić do powstania niedokrwistości megaloblastycznej lub hemolitycznej; rzekomobłoniaste zapalenie jelit (biegunka ze skurczowymi bólami brzucha, nieznacznie podwyższona temperatura ciała; ciężkie zapalenie jelita grubego);
 • zapalenie trzustki objawiający się silnym bólem w nadbrzuszu;
 • uszkodzenie nerwów obwodowych (także o ostrym lub nieodwracalnym przebiegu, zwłaszcza u pacjentów z zaburzeniami czynności nerek, niedokrwistością, cukrzycą, zaburzeniami elektrolitowymi lub niedoborem witaminy B).

Częste działania niepożądane (mogą wystąpić rzadziej niż u 1 na 10 osób):

 • nudności, nadmierne oddawanie gazów;
 • bóle głowy.

Częstość nieznana (częstość nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • świąd, pokrzywka, wysypka;
 • łysienie (przemijające);
 • wymioty, zaparcie, biegunka, objawy niestrawności, bóle brzucha, utrata apetytu, zapalenie,
 • ślinianek,
 • zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach stosowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas jednoczesnego stosowania niżej wymienionych leków:

 • antybiotyki z grupy aminoglikozydów i tetracyklin – podawane razem z furazydyną nasilają jej działanie przeciwbakteryjne;
 • pochodne chinolonu (np. kwas nalidyksowy, norfloksacyna, kwas oksolinowy – leki przeciwbakteryjne) – furazydyna może hamować ich działanie przeciwbakteryjne;
 • rystomycyna, lewomicetyna, sulfanilamidy, chloramfenikol (antybiotyki) – możliwe ryzyko zahamowania czynności układu krwiotwórczego probenecyd i sulfinpirazon (leki zwiększające wydalanie kwasu moczowego z moczem) – mogą zmniejszać wydalanie furazydyny i powodować gromadzenie się jej w organizmie, zwiększając jej toksyczność i zmniejszając stężenie w moczu, co może doprowadzić do osłabienia jej działania;
 • leki zobojętniające sok żołądkowy, zawierające trójkrzemian magnezu, hamują wchłanianie furazydyny – mogą zmniejszać działanie przeciwbakteryjne furazydyny;
 • leki będące inhibitorami anhydrazy węglanowej (sulfonamidy, leki moczopędne lub stosowane w leczeniu jaskry) oraz leki podwyższające pH moczu (alkalizujące) – mogą obniżać aktywność antybakteryjną nitrofuranów;
 • witaminy z grupy B lub zwiększone spożywanie soli kuchennej – zwiększają wchłanianie pochodnych nitrofuranu;
 • atropina – może opóźniać wchłanianie furazydyny, ale ogólna ilość wchłoniętej substancji nie zmienia się.

Wpływ na wyniki badań laboratoryjnych

 • Podczas podawania furazydyny wyniki oznaczeń glukozy w moczu z użyciem roztworów zawierających siarczan miedzi (np. roztworu Benedicta, Fehlinga) mogą być fałszywie dodatnie.
 • Wyniki oznaczeń glukozy w moczu wykonywanych metodami enzymatycznymi są prawidłowe.

neoFuragina z jedzeniem lub z alkoholem

 • Lek neoFuragina należy przyjmować doustnie podczas posiłków zawierających białko, co powoduje zwiększenie wchłaniania furazydyny.
 • Należy unikać picia alkoholu podczas stosowania leku neoFuragina ze względu na możliwość wystąpienia tak zwanego efektu disulfiramowego z takimi objawami, jak uczucie gorąca, bóle brzucha, nudności, wymioty oraz zatokowe przyspieszenie rytmu serca.

Wpływ na płodność

 • Pochodne nitrofuranu mogą niekorzystnie oddziaływać na funkcje jąder, w nieznaczny lub umiarkowany sposób zmniejszając ogólną liczbę plemników w spermie.

Prowadzenie pojazdów i obsługiwanie maszyn

 • Brak danych o wpływie furazydyny na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.
 • Jednak u niektórych pacjentów mogą wystąpić działania niepożądane, mogące wpływać na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługę maszyn (zawroty głowy, senność, zaburzenia widzenia.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Jeśli pacjenta dotyczą opisane niżej okoliczności, stosowanie leku neoFuragina należy omówić z lekarzem.
 • W przypadku gdy u pacjenta wystąpią objawy ze strony układu nerwowego (mrowienie, drętwienie, uczucie przebiegających prądów). Mogą to być objawy uszkodzenia nerwów obwodowych (polineuropatia obwodowa), które w ciężkich przypadkach mogą być nieodwracalne i zagrażać życiu pacjenta. Lek należy natychmiast odstawić i zwrócić się do lekarza.
 • Jeśli pacjent ma cukrzycę, zaburzenia czynności nerek, zaburzenia czynności wątroby, zaburzenia układu nerwowego, niedokrwistość, zaburzenia elektrolitowe (zmiany w stężeniu jonów we krwi), niedobór witamin z grupy B lub chorobę płuc, należy zachować szczególną ostrożność podczas stosowania leku, gdyż jest zwiększone ryzyko wystąpienia polineuropatii obwodowej.
 • Jeśli u pacjenta wystąpią takie objawy, jak gorączka, dreszcze, kaszel, bóle w klatce piersiowej, duszność, lek należy natychmiast odstawić i zwrócić się do lekarza. Mogą to być reakcje płucne, występujące niekiedy podczas leczenia pochodnymi nitrofuranu.
 • Gdy pacjent stosuje lek długotrwale może być konieczne regularne badanie krwi, oraz czynności nerek i wątroby. Rzadko mogą wystąpić zaburzenia czynności wątroby, w tym żółtaczka cholestatyczna i przewlekłe zapalenie wątroby. W razie stwierdzenia zaburzeń czynności wątroby (takich jak: ból w prawej okolicy podżebrowej, zażółcenie powłok skórnych), należy natychmiast przerwać leczenie furazydyną.
 • Należy unikać picia alkoholu podczas leczenia furazydyną.

Lek neoFuragina zawiera laktozę jednowodną i sacharozę

 • 1 tabletka zawiera 18,80 mg laktozy jednowodnej i 10,00 mg sacharozy.
 • Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien
 • skontaktować się z lekarzem przed przyjęciem leku.

Podmiot odpowiedzialny

Podmiot odpowiedzialny
Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o.
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu

Informacja dla kupującego - prawa konsumenta

Sprawdź szczegóły
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
31,47 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
17,24 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
13,89 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
11,69 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
26,17 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Sponsorowane
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
19,62 zł
Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek
19,39 zł
Essentiale Forte 300 mg,50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg,50 kapsułek
24,47 zł
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml
14,29 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 150 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 150 tabletek powlekanych
16,98 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
11,49 zł
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Cyclo 3 Fort 150 mg + 150 mg + 100 mg, 30 kapsułek
23,39 zł
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo