Poradnik
Kerdex 25 mg, 30 tabletek powlekanych
Kerdex 25 mg, 30 tabletek powlekanych - zdjęcie produktu
Kerdex 25 mg, 30 tabletek powlekanych - miniaturka  zdjęcia produktu
Adamed Pharma , produkt leczniczy otc , Produkt apteczny

Kerdex 25 mg, 30 tabletek powlekanych

24,49 zł
8,16 zł za 10 tabletek
Dostępny, wysyłka w 1-2 dni robocze
Kurier
Punkt odbioru

Opis produktu

Kerdex jest lekiem przeciwbólowym należącym do grupy niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ). Stosowany jest w leczeniu bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bóle mięśniowo-kostne, bóle zęba czy bolesne miesiączkowanie. Zawiera substancję czynną deksketoprofen, którego działanie przeciwbólowe zaczyna się około 30 minut po podaniu i utrzymuje się przez 4-6 godzin. Kerdex jest dostępny w postaci białych tabletek powlekanych, z linią podziału, która umożliwia podzielenie na równe dawki. 

Wskazania

Objawowe leczenie bólu o nasileniu łagodnym do umiarkowanego, np. bólu w układzie mięśniowym i kostno-stawowym, bolesnego miesiączkowania, bólu zębów. 

Skład

1 tabletka powlekana zawiera 25mg deksketoprofenu w postaci 36,9mg deksketoprofenu z trometamolem oraz substancje pomocnicze: skrobia kukurydziana, celuloza mikrokrystaliczna, karboksymetyloskrobia sodowa, gliceroludistearynian , otoczka Opadry Y- 1 -7000 ( hypromeloza, tytanu dwutlenek (E 171), makrogol 400 ). 

Działanie

Przeciwbólowe.

Dawkowanie

- dorośli: w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia bólu, zalecana dawka wynosi pół tabletki (12,5 mg) co 4 do 6 godzin lub 1 tabletka (25mg) co 8 godzin; nie należy stosować całkowitej dawki dobowej większej niż 3 tabletki (75mg);
- osoby w podeszłym wieku: zaleca się rozpoczęcie leczenia od najmniejszej całkowitej dawki dobowej odpowiadającej 2 tabletkom (50mg); dawkę można zwiększyć do 3 tabletek (75mg) tylko wtedy, kiedy preparat jest dobrze tolerowany; należy monitorować pacjentów przez cały okres leczenia ze względu zwiększone ryzyko wystąpienia działań niepożądanych;
- pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby: leczenie należy zaczynać od mniejszej całkowitej dawki dobowej (50mg), a pacjentów uważnie monitorować; preparatu nie należy stosować u pacjentów z ciężkimi zaburzeniami czynności wątroby.;
- pacjenci z zaburzeniami czynności nerek: gdy klirens kreatyniny wynosi 60-89ml/min początkową dawkę należy zmniejszyć do całkowitej dawki dobowej 50mg; preparatu nie należy stosować u pacjentów z umiarkowanymi lub ciężkimi zaburzeniami czynności nerek (klirens kreatyniny <59ml/min).  
Tabletkę połknąć, popijając odpowiednią ilością płynu (np. szklanka wody). Jednoczesne podawanie z pokarmem opóźnia wchłanianie deksketoprofenu. W leczeniu ostrego bólu zaleca się podawanie preparatu co najmniej 30 minut przed posiłkami. Przyjmowanie preparatu w najmniejszej skutecznej dawce przez najkrótszy okres konieczny do łagodzenia objawów zmniejsza ryzyko działań niepożądanych. Preparat jest przeznaczony wyłącznie do krótkotrwałego stosowania, a leczenie należy ograniczyć do okresu występowania objawów. Jeśli po upływie 3 - 4 dni stosowania preparatu nie nastąpi poprawa lub pacjent poczuje się gorzej, należy zasięgnąć porady lekarza.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na substancję czynną (deksketoprofen), inne leki z grupy NLPZ lub na którąkolwiek substancję pomocniczą preparatu. Pacjenci, u których substancje o podobnym mechanizmie działania (np. kwas acetylosalicylowy lub inne NLPZ) wywołują napad astmy, skurcz oskrzeli, ostry nieżyt błony śluzowej nosa lub powodują wystąpienie polipów nosa, pokrzywki lub obrzęku naczynioruchowego. Pacjenci z reakcjami fotoalergicznymi lub fototoksycznymi podczas stosowania ketoprofenu lub fibratów w wywiadzie. Pacjenci, u których w wywiadzie stwierdzono krwawienie z przewodu pokarmowego lub perforację, związane z wcześniejszym leczeniem NLPZ. Czynna choroba wrzodowa żołądka lub krwawienie z przewodu pokarmowego bądź ich podejrzenie. Przewlekła niestrawność. Występowanie innego czynnego krwawienia z przewodu pokarmowego lub zaburzenie przebiegające z krwawieniami. Choroba Leśniowskiego-Crohna lub wrzodziejące zapalenie jelita grubego. Ciężka niewydolność serca. Umiarkowana lub ciężka niewydolność nerek (klirens kreatyniny <59ml/min). Ciężkie zaburzenia czynności wątroby (10-15 punktów w skali Childa-Pugha). Skaza krwotoczna i inne zaburzenia krzepnięcia krwi. Ciężkie odwodnienie (z powodu wymiotów, biegunki lub przyjmowania niedostatecznej ilości płynów). Trzeci trymestr ciąży i okres karmienia piersią. Preparatu nie należy stosować u dzieci i młodzieży.

Przechowywanie

Przechowywać w temperaturze poniżej 25 stopni Celsjusza, w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu, chroniącym przed światłem.

Działania niepożądane

- często: nudności i/lub wymioty, bóle brzucha, biegunka, niestrawność;
- niezbyt często: bezsenność, niepokój; ból głowy, zawroty głowy, senność; zawroty głowy pochodzenia błędnikowego; kołatanie serca; zaczerwienienie; zapalenie błony śluzowej żołądka, zaparcia, suchość błony śluzowej jamy ustnej, wzdęcia; wysypka; zmęczenie, ból, osłabienie, sztywność, złe samopoczucie;
- rzadko: obrzęk krtani; jadłowstręt; parestezje, omdlenia; nadciśnienie tętnicze; zwolnienie częstości oddechów; choroba wrzodowa żołądka, krwotok lub perforacja; zapalenie wątroby; pokrzywka, trądzik, zwiększone pocenie się; ból pleców; ostra niewydolność nerek, wielomocz; zaburzenia miesiączkowania, zaburzenia dotyczące gruczołu krokowego; obrzęki obwodowe; nieprawidłowe wskaźniki czynności wątroby.
Przyjmowanie niektórych leków z grupy NLPZ (szczególnie w dużych dawkach i przez długi czas) może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka tętniczych zdarzeń zakrzepowych (np. zawał serca lub udar). Preparat wywiera niewielki lub umiarkowany wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn w związku z możliwością wystąpienia zawrotów głowy lub senności.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach, również dostępnych bez recepty, przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje stosować. Niektórych leków nie należy stosować równocześnie z lekiem Kerdex, a w przypadku innych leków może być konieczna zmiana dawkowania w związku z jednoczesnym przyjmowaniem leku Kerdex. Nie zaleca się jednoczesnego stosowania: kwasu acetylosalicylowego (aspiryna), kortykosteroidów lub innych leków przeciwzapalnych; warfaryny, heparyny lub innych leków przeciwdziałających wystąpieniu zakrzepów; litu; metotreksatu; pochodnych hydantoiny i fenytoiny; sulfametoksazolu. Jednoczesne stosowanie, które wymaga zachowania ostrożności: inhibitory ACE, leki moczopędne, leki beta-adrenolityczne i antagoniści angiotensyny II; pentoksyfilina i oksypentyfilina; zydowudyna; antybiotyki aminoglikozydowe, chlorpropamid i glibenklamid. Jednoczesne stosowanie wymagające szczególnego rozważenia: antybiotyki chinolonowe (np. cyprofloksacyna, lewofloksacyna); cyklosporyna i takrolimus; streptokinaza i inne leki trombolityczne lub fibrynolityczne; probenecyd; digoksyna; mifepryston ; leki przeciwdepresyjne z grupy selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny (SSRI); leki przeciwpłytkowe stosowane w celu zmniejszenia agregacji płytek i tworzenia zakrzepów krwi.
W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z przyjmowaniem leku Kerdex należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą. Przyjmowanie tabletek z jedzeniem umożliwia zmniejszenie ryzyka wystąpienia działań niepożądanych dotyczących żołądka lub jelit. Jednakże, w przypadku ostrego bólu zaleca się przyjmowanie leku na pusty żołądek, np. co najmniej 30 minut przed posiłkiem, co umożliwi szybsze rozpoczęcie działania leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Kerdex należy skonsultować z lekarzem lub farmaceutą przypadek gdy: u pacjenta występuje alergia lub jeśli u pacjenta występowały problemy związane z alergią; u pacjenta występują zaburzenia czynności nerek, wątroby lub serca (nadciśnienie i (lub) niewydolność serca) jak również zatrzymywanie płynów lub jeśli którykolwiek z powyższych problemów wystąpił u pacjenta w przeszłości; u pacjentów otrzymujących leki moczopędne lub u pacjentów, u których występuje obniżone nawodnienie i zmniejszona objętość krwi spowodowane nadmierną utratą płynów (np. zbyt częste oddawanie moczu, biegunka lub wymioty); pacjent ma problemy z sercem, przebyty udar lub podejrzenie, iż należy do grupy ryzyka związanego z tymi stanami (np. w przypadku występowania podwyższonego ciśnienia krwi, cukrzycy, podwyższonego stężenia cholesterolu lub palenia tytoniu). Przyjmowanie takich leków, jak Kerdex może być związane z niewielkim zwiększeniem ryzyka ataku serca („zawał serca”) lub udaru mózgu. Ryzyko to zwiększa długotrwałe przyjmowanie dużych dawek leku. Nie należy stosować większych dawek i dłuższego czasu leczenia niż zalecane.
Przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem, który może podjąć decyzję o podaniu dodatkowego leku o mechanizmie ochronnym (np. mizoprostolu lub leków hamujących wytwarzanie soku żołądkowego) w przypadku gdy: u pacjenta występują zaburzenia tworzenia krwi lub komórek krwi; u pacjenta występuje toczeń rumieniowaty układowy lub mieszana choroba tkanki łącznej (zaburzenia układu immunologicznego wpływające na tkankę łączną); u pacjenta występowały w przeszłości przewlekłe choroby zapalne jelit (wrzodziejące zapalenie jelita grubego, choroba Leśniowskiego-Crohna); u pacjenta występują lub występowały inne choroby dotyczące żołądka lub jelit; pacjent ma ospę wietrzną (w rzadkich przypadkach niesteroidowe leki przeciwzapalne mogą spowodować zaostrzenie choroby); pacjent stosuje inne leki zwiększające ryzyko wystąpienia choroby wrzodowej żołądka i (lub) dwunastnicy lub krwawienia np. doustne leki steroidowe, niektóre leki przeciwdepresyjne (leki z grupy SSRI, np. inhibitory wychwytu zwrotnego serotoniny), leki zapobiegające powstawaniu zakrzepów takie jak kwas acetylosalicylowy lub leki przeciwzakrzepowe takie jak warfaryna. Jeżeli u pacjenta występuje astma oraz przewlekły nieżyt nosa, przewlekłe zapalenie zatok i (lub) polipy w nosie, ryzyko wystąpienia uczulenia na kwas acetylosalicylowy i (lub) leki z grupy NLPZ jest wyższe niż u reszty populacji. Podanie tego leku może spowodować wystąpienie ataków astmy lub skurcz oskrzeli, szczególnie u pacjentów z uczuleniem na kwas acetylosalicylowy i (lub) leki z grupy NLPZ.  
Podczas pierwszego i drugiego trymestru ciąży deksketoprofen z trometamolem należy podawać tylko w przypadku zdecydowanej konieczności. Jeżeli deksketoprofen z trometamolem jest stosowany u kobiet planujących zajście w ciążę lub podczas pierwszego lub drugiego trymestru ciąży, należy stosować możliwie najmniejszą dawkę przez możliwie najkrótszy okres. Stosowanie deksketoprofenu z trometamolem podczas trzeciego trymestru ciąży i karmienia piersią jest przeciwwskazane. Stosowanie deksketoprofenu z trometamolem może zaburzać płodność kobiet i nie jest zalecane u kobiet planujących ciążę. Należy rozważyć odstawienie deksketoprofenu z trometamolem u kobiet, które mają problemy z zajściem w ciążę lub które są poddawane badaniom z powodu niepłodności.
Jeżeli w opinii lekarza konieczne jest długotrwałe stosowanie preparatu, wymagane jest regularne kontrolowanie wskaźników czynności wątroby, czynności nerek oraz morfologii krwi.

Podmiot odpowiedzialny

Adamed Pharma S.A.
Pieńków, ul. Adamkiewicza 6A
05-152 Czosnów

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Spis treści

Opis produktu
Wskazania
Skład
Działanie
Dawkowanie
Przeciwwskazania
Przechowywanie
Działania niepożądane
Interakcje
Ostrzeżenia i środki ostrożności
Podmiot odpowiedzialny
Dodatkowe informacje
Cechy produktu
Inne produkty z kategorii
Zdrowie
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Magne B6 Forte 100 mg + 10 mg, 100 tabletek powlekanych
27,49 zł
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Zdrowie i uroda
Symphar, fizjologiczny roztwór NaCl 0,9%, ampułki, 50 x 5 ml
10,19 zł
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Vigantol 20 000IU, krople doustne, roztwór, 10 ml
15,39 zł
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Rutinoscorbin 25 mg + 100 mg, 210 tabletek powlekanych
16,29 zł
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Zdrowie i uroda
Dicoflor Baby, dla niemowląt i dzieci, krople, 5 ml
24,99 zł
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Ascorvita 1000 mg, 20 tabletek musujacych
12,09 zł
Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Gripex Hot Max 1000 mg + 100 mg + 12,2 mg, proszek do sporządzania roztworu doustnego, 12 saszetek
17,99 zł
Paracetamol Biofarm 500 mg, 50 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Popularne
Produkt apteczny
Paracetamol Biofarm 500 mg, 50 tabletek
6,49 zł
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Juvit C 100 mg/ ml, krople doustne dla dzieci od 28 dnia życia, 40 ml
11,88 zł
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Essentiale Forte 300 mg, 50 kapsułek
21,59 zł
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Aspargin 17 mg + 54 mg, 75 tabletek
10,39 zł
Neosine Forte 500 mg/ 5 ml, syrop, 100 ml - miniaturka zdjęcia produktu
Produkt apteczny
Neosine Forte 500 mg/ 5 ml, syrop, 100 ml
16,89 zł
Dołącz do nas
Facebook logo Instagram logo
Pobierz aplikację Recepta Gemini
Rezerwuj wygodnie w aplikacji, odbieraj w pobliskich aptekach!
Google Play logo