Kategorie

Lysol, aerozol do dezynfekcji powierzchni, Górska świeżość, 400 ml

Cena jednostkowa: 8,62 zł za 100 mililitrów

Cena
34,49 zł

Produkt niedostępny
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup, InPost Paczkomaty 24/7 lub Punkt Odbioru Gemini)

Opis produktu

Lysol aerozol do dezynfekcji powierzchni o zapachu Górska świeżość to łatwy w użyciu produkt, który pomoże utrzymać higieniczną czystość w domu i zadbać o bezpieczeństwo. Aerozol Lysol zabija 99,9% wirusów, bakterii i grzybów*, dzięki czemu pomaga zapobiegać rozprzestrzenianiu się chorób**. Bakteriobójczy, wirusobójczy i grzybobójczy aerozol do dezynfekcji zapobiega rozwojowi pleśni aż do 7 dni. Pozostawia świeży zapach. Produkt posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego. 

*Na podstawie przeprowadzonych badań, gdy produkt stosowany zgodnie z instrukcją użycia, na twardych, nieporowatych powierzchniach. Produkt niszczy następujące wirusy przeziębienia i grypy: Rynowirusa typu 39, Wirusa grypy typu A i typu B.
 
**Poprzez niszczenie bakterii, wirusów i grzybów wymienionych na etykiecie produktu.

Inne wersje tego produktu

Wskazania

Bakteriobójczy, wirusobójczy i grzybobójczy produkt do dezynfekcji, do stosowania na różnych powierzchniach (w tym powierzchni mających kontakt z żywnością): toaleta, blaty kuchenne, kosz na śmieci, zlew i umywalka, klamki, wanna, prysznic, deska sedesowa, zewnętrzne elementy lodówki, a także na miękkich powierzchniach np. tapicerka, plecak, kanapa, materac, zasłony prysznicowe oraz buty.

Lysol aerozol zabija następujące bakterie, wirusy i grzyby na twardych nieporowatych powierzchniach:

 • Bakterie i grzyby: Escherichia coli (pałeczka okrężnicy), Staphylococcus Aureus (gronkowiec złocisty), Pseudomonas aeruginos (pałeczka ropy błękitnej), Enterococcus Hirae (Paciorkowiec kałowy), Aspergillus Niger, Candida Albicans. 
 • Wirusy: Rynowirus typ 39 (główna przyczyna przeziębienia), Rotawirus (główna przyczyna biegunki u dzieci, Wirus Polio typ 1, Adenowirus typ 2, Wirus opryszczki pospolitej typ 1, Wirus opryszczki pospolitej typ 2, Wirus zapalenia wątroby typu A, Wirus grypy typ A, Wirus grypy typ B, Wirus syncytium nabłonka oddechowego (RSV) (główna przyczyna infekcji dolnych dróg oddechowych u dzieci. 

Sposób użycia

 • Przed dezynfekcją wyczyść powierzchnię. Wstrząśnij pojemnikiem.
 • Trzymając pojemnik w odległości 15-20 cm od powierzchni spryskuj ją przez 2-3 sekundy, aż do momentu, gdy powierzchnia będzie równo pokryta preparatem.
 • Odczekaj 15 minut do całkowitego wyschnięcia powierzchni. Nie trzeba wycierać. Po dezynfekcji powierzchnie mające kontakt z żywnością spłukać wodą przeznaczoną do spożycia.

Składniki

Etanol 58 g/100g; Czwartorzędowe związki amoniowe, benzylo-C12-18-alkilodimetylowe, sole z 1,1-ditlenkiem 1,2-benzizotiazol-3(2H)-onu (1:1) 0,1 g/100g.

Środki ostrożności

 • Przed użyciem zawsze sprawdzaj działanie produktu na niewielkiej, mało widocznej powierzchni.
 • Nie używać na powierzchniach takich jak: skóra, polerowane drewno, mosiądz, miedź, powierzchnie malowane oraz tworzywa akrylowe.
 • Nie należy dopuszczać do wydłużonego kontaktu z aluminium lub namaczania materiału Corian.
 • Skrajnie łatwopalny aerozol.
 • Pojemnik pod ciśnieniem - ogrzanie grozi wybuchem.
 • Działa drażniąco na oczy.
 • Chronić przed dziećmi.
 • W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza, należy pokazać pojemnik lub etykietę.
 • Dokładnie umyć ręce po użyciu.
 • Stosować ochronę oczu.
 • Przechowywać z dala od źródeł ciepła, gorących powierzchni, źródeł iskrzenia, otwartego ognia i innych źródeł zapłonu. Nie palić. Nie rozpylać nad otwartym ogniem lub innym źródłem zapłonu. Nie przekłuwać ani nie spalać, nawet po zużyciu.
 • Chronić przed światłem słonecznym. Nie wystawiać na działanie temperatury przekraczającej 50° C. 

Produktów biobójczych należy używać z zachowaniem środków ostrożności. Przed każdym użyciem należy przeczytać etykietę i informacje dotyczące produktu.

Pierwsza pomoc

W przypadku dostania się do oczu

Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza. Wdychanie: Usunąć poszkodowaną osobę z miejsca narażenia na świeże powietrze, zapewnić jej warunki do odpoczynku w pozycji umożliwiającej swobodne oddychanie.  

 

Kontakt ze skórą

Zanieczyszczoną skórę natychmiast dokładnie spłukać dużą ilością wody.

 

Połknięcie

Wypłukać usta wodą (bez połykania). 

Nr pozwolenia

8060/20

Dodatkowe informacje

 • Posiada atest Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego.
 • Atest Nr B-BŻ-6071-25/20/G
 • Opakowanie: pojemnik aerozolowy (stal lub aluminium).

Podmiot odpowiedzialny

RB (Hygiene Home) Poland

Cechy produktu

Postać
Kluczowy składnik
Cecha specjalna
Typ produktu
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego