Maxigra Go 25 mg, 4 tabletki do rozgryzania i żucia

Maxigra Go 25 mg, 4 tabletki do rozgryzania i żucia

Kategorie

Maxigra Go 25 mg, 4 tabletki do rozgryzania i żucia

Cena jednostkowa: 46,73 zł za 10 tabletek

Cena
18,69 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup lub Punkt Odbioru Gemini)

Opis produktu

Maxigra Go to lek przeznaczony dla mężczyzn stosowany w zaburzeniach wzwodu rozumianych jako impotencja. Stan ten objawia się brakiem możliwości uzyskania lub utrzymania erekcji prącia wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Tabletki do rozgryzania i żucia zawierają substancję czynną - syldenafil zaliczany do leków z grupy inhibitorów fosfodiesterazy typu 5. Działanie syldenafilu polega na wspomaganiu rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, co prowadzi do zwiększenia napływu krwi do prącia w trakcie podniecenia seksualnego. Warunkiem osiągnięcia wzwodu po zastosowaniu syldenafilu jest uprzednie pobudzenie seksualne. Stosowanie leku Maxigra Go nie jest wskazane u mężczyzn u których nie występują zaburzenia erekcji.

Wskazania

Zaburzenia wzwodu u dorosłych mężczyzn.

Skład

1 tabletka do rozgryzania i żucia zawiera:

 • substancję czynną: syldenafil 25 mg tworzącego się in situ z 35,12 mg syldenafilu cytrynianu.
 • pozostałe składniki: polakrylina potasowa, krzemionka koloidalna bezwodna, laktoza jednowodna, powidon K-30, aspartam (E951), kroskarmeloza sodowa, aromat miętowy, magnezu stearynian, potasu wodorotlenek (do regulacji pH) lub kwas solny (do regulacji pH).

Działanie

Wspomaganie rozkurczu naczyń krwionośnych w prąciu, zwiększającego napływ krwi do prącia podczas podniecenia seksualnego.

Dawkowanie

 • Dorośli: 1 tabletka do rozgryzania i żucia (25 mg) na około godzinę przed planowaną aktywnością seksualną.
 • Tabletkę należy żuć w całości, a następnie połknąć.
 • Lek umożliwia osiągnięcie erekcji jedynie pod warunkiem pobudzenia seksualnego.

Leku nie należy stosować częściej niż raz na dobę. Zażycie dawki większej niż 100 mg nie prowadzi do zwiększenia skuteczności leku. W przypadku wrażenia, że działanie leku jest za mocne lub za słabe oraz w przypadku gdy po zastosowaniu leku nie nastąpiła poprawa lub pacjent czuje się gorzej, należy zwrócić się do lekarza. Czas, po którym występuje działanie leku Maxigra Go, jest różny u różnych pacjentów, zwykle wynosi od pół godziny do jednej godziny. Działanie może nastąpić później, jeśli lek zostanie przyjęty po obfitym posiłku. Należy skontaktować się z lekarzem, gdy po zażyciu leku nie dochodzi do erekcji lub, gdy czas trwania wzwodu nie jest wystarczający do odbycia stosunku płciowego.

Przeciwwskazania

 • Uczulenie na syldenafil lub którykolwiek z pozostałych składników leku.
 • Przyjmowanie:
  • leków zawierających azotany, w tym nitrogliceryny, monoazotanu izosorbidu, diazotanu izosorbidu, tetraazotanu pentaerytrolu,
  • leków lub innych środków uwalniających tlenek azotu, w tym azotyn amylu, tzw. „poppers”,
  • riocyguatu.
 • Ciężka choroba serca lub wątroby.
 • Wystąpienie u pacjenta w ciągu ostatnich miesięcy udaru lub zawału serca oraz niskie ciśnienie tętnicze.
 • Dziedziczne zmiany degeneracyjne siatkówki, takie jak zwyrodnienie barwnikowe siatkówki (retinitis pigmentosa).
 • Stwierdzona kiedykolwiek u pacjenta utrata wzroku w wyniku niezwiązanej z zapaleniem tętnic przedniej niedokrwiennej neuropatii nerwu wzrokowego.
 • Nie stosować:
  • u kobiet.
  • u osób w wieku poniżej 18 lat.

Przechowywanie

Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci, w oryginalnym opakowaniu w celu ochrony przed światłem.

Działania niepożądane

Maxigra Go jak każdy inny lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią.

 • W przypadku wystąpienia któregokolwiek z następujących działań niepożądanych należy zaprzestać przyjmowania leku Maxigra Go i niezwłocznie zasięgnąć pomocy medycznej:
  • reakcji alergicznej objawiającej się nagłym, świszczącym oddechem, trudnościami w oddychaniu lub zawrotami głowy, obrzękiem powiek, twarzy, ust lub gardła,
  • bólów w klatce piersiowej,
  • nadmiernie przedłużających się i czasem bolesnych wzwodów; w przypadku gdy wzwód utrzymuje się ponad 4 godziny, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem,
  • nagłego pogorszenia lub utraty wzroku,
  • ciężkich reakcji skórnych objawiający się ciężkim łuszczeniem i obrzękiem skóry, powstawaniem pęcherzy w jamie ustnej, na narządach płciowych i dookoła oczu oraz gorączką,
  • napadów padaczkowych lub drgawek.
 • Po wprowadzeniu leku do obrotu rzadko zgłaszano przypadki niestabilnej dławicy (choroba serca) oraz nagłej śmierci.
 • U większości, ale nie u wszystkich mężczyzn, u których wystąpiły te działania niepożądane, zaburzenia czynności serca występowały przed przyjęciem syldenafilu i nie jest możliwe określenie czy te działania niepożądane miały związek ze stosowaniem leku zawierającego syldenafil.


Bardzo często (mogą wystąpić u więcej niż 1 na 10 pacjentów):

 • ból głowy.

Często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 10 pacjentów):

 • nudności, niestrawność,
 • nagłe zaczerwienienie twarzy, uderzenia gorąca (objawy obejmują uczucie gorąca w górnej części ciała),
 • widzenie z kolorową poświatą, niewyraźne widzenie, zaburzenia widzenia,
 • uczucie zatkanego nosa,
 • zawroty głowy.


Niezbyt często (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 100 pacjentów):

 • wymioty, 
 • wysypka skórna,
 • podrażnienie oka, przekrwienie oczu, ból oczu, widzenie błysków światła, jaskrawe widzenie, wrażliwość na światło, łzawienie oczu,
 • kołatanie serca, szybkie bicie serca, nadciśnienie tętnicze, niedociśnienie tętnicze,
 • bóle mięśni,
 • senność,
 • osłabione czucie dotyku,
 • zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, dzwonienie w uszach,
 • suchość w jamie ustnej,
 • zatkane lub niedrożne zatoki, zapalenie błony śluzowej nosa (objawy obejmują katar, kichanie i zatkany nos),
 • krew w moczu,
 • ból rąk lub nóg,
 • krwawienie z nosa,
 • uczucie gorąca oraz uczucie zmęczenia.


Rzadko (mogą wystąpić u mniej niż 1 na 1000 pacjentów):

 • omdlenia,
 • udar, zawał serca, nieregularne bicie serca,
 • przemijające zmniejszenie przepływu krwi do części mózgu,
 • uczucie ucisku w gardle, zdrętwienie ust,
 • krwawienie do tylnej części oka,
 • podwójne widzenie, zmniejszona ostrość widzenia, nieprawidłowe odczucia we wnętrzu oka, obrzęk oczu lub powiek, niewielkie cząstki lub punkty w polu widzenia, widzenie obwódek wokół źródeł światła, rozszerzenie źrenicy, nieprawidłowe zabarwienie białka oka,
 • krwawienie z prącia, obecność krwi w spermie,
 • suchość nosa, obrzęk wewnątrz nosa,
 • uczucie drażliwości,
 • nagłe osłabienie lub utrata słuchu.

Interakcje

Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.

 • Lek Maxigra Go może wykazywać interakcje z niektórymi lekami, zwłaszcza stosowanymi w leczeniu bólu w klatce piersiowej.
 • Nie należy przyjmować leku Maxigra Go jednocześnie z innymi lekami bez zalecenia lekarza.
 • Nie należy stosować leku Maxigra Go, jeśli pacjent przyjmuje leki z grupy azotanów, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
 • Należy zawsze poinformować lekarza lub farmaceutę, jeśli pacjent przyjmuje azotany, które są stosowane w leczeniu dławicy piersiowej.
 • Nie należy stosować leku Maxigra Go, jeśli pacjent przyjmuje leki lub środki uwalniające tlenek azotu, ponieważ ich jednoczesne stosowanie może prowadzić do niebezpiecznego zmniejszenia ciśnienia tętniczego.
 • Jeśli pacjent przyjmuje riocyguat, należy poinformować o tym lekarza lub farmaceutę.
 • W przypadku przyjmowania leków z grupy inhibitorów proteazy stosowanych w leczeniu zakażeń wirusem HIV, przed przyjęciem leku należy skonsultować się z lekarzem.
 • U niektórych pacjentów, którzy przyjmują leki alfa-adrenolityczne, np. doksazosyna, prazosyna, terazosyna z powodu wysokiego ciśnienia krwi lub rozrostu gruczołu krokowego może dochodzić do zawrotów głowy lub zamroczenia, które mogą być objawami niskiego ciśnienia, spowodowanego spadkiem ciśnienia krwi podczas szybkiego wstawania lub siadania, a ich wystąpienie jest najbardziej prawdopodobne w ciągu 4 godzin po przyjęciu leku Maxigra Go (w razie wystąpienia objawów niskiego ciśnienia krwi (zawrotów głowy, zamroczenia, wrażenia nadchodzącego omdlenia) należy przede wszystkim położyć się lub usiąść i poczekać do ustąpienia objawów, pomóc może również wypicie wody, zaczerpnięcie świeżego powietrza, krzyżowanie nóg.


Stosowanie leku z jedzeniem, piciem i alkoholem

 • Lek Maxigra Go może być przyjmowany jednocześnie z posiłkiem lub niezależnie od niego.
 • Przyjmowanie leku w czasie spożywania obfitych posiłków może wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia działania leku.
 • Zdolność do uzyskania erekcji może być czasowo zaburzona po spożyciu alkoholu, nie należy zatem spożywać znacznych ilości alkoholu przed zażyciem leku.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Lek nie powinien być stosowany przez pacjentów, u których nie występują zaburzenia erekcji.
 • Przed zastosowaniem leku należy dokładnie przeczytać ulotkę oraz zapoznać się z dołączonym do opakowania „Informatorem dla pacjenta”.
 • W celu bezpiecznego zastosowania leku należy odpowiedzieć na wszystkie pytania zawarte w informatorze.
 • Rozpoczęcie stosowania leku należy omówić z lekarzem lub farmaceutą w szczególności w przypadku:
  • niedokrwistości sierpowatokrwinkowej, białaczki, szpiczaka mnogiego,
  • anatomicznego zniekształcenia prącia lub choroby Peyroniego,
  • dolegliwości ze strony serca (lekarz powinien ocenić czy stan mięśnia sercowego pozwala na dodatkowy wysiłek, jaki wiąże się z aktywnością seksualną),
  • choroby wrzodowej,
  • zaburzeń krzepnięcia, w tym hemofilii,
  • zaburzeń czynności nerek lub wątroby.
 • W przypadku wystąpienia nagłego pogorszenia widzenia lub nagłej utraty wzroku należy przerwać stosowanie leku i niezwłocznie skontaktować się z lekarzem.
 • Leku nie należy stosować jednocześnie z:
  • innymi stosowanymi doustnie lub miejscowo rodzajami terapii zaburzeń wzwodu,
  • terapiami tętniczego nadciśnienia płucnego (TNP) z zastosowaniem syldenafilu ani innymi inhibitorami fosfodiesterazy typu 5, np. tadalafil.
 • W przypadku pogorszenia się stanu zdrowia wymagającego natychmiastowej pomocy medycznej należy poinformować lekarza o zażyciu leku Maxigra Go oraz godzinie jego zażycia.
 • Lek zawiera:
  • aspartam (źródło fenyloalaniny), co należy uwzględnić u pacjentów cierpiących na fenyloketonurię,
  • laktozę, co należy uwzględnić u pacjentów ze stwierdzoną wcześniej nietolerancją niektórych cukrów.


Prowadzenie pojazdów i obsługa maszyn

 • Lek może spowodować wystąpienie zawrotów głowy i zaburzeń widzenia.
 • Pacjenci przed prowadzeniem pojazdów lub obsługiwaniem maszyn powinni zorientować się, w jaki sposób reagują na lek.

Podmiot odpowiedzialny

Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A.
ul. Pelplińska 19
83-200 Starogard Gdański

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

Cechy produktu

Kluczowy składnik
Sposób aplikacji
Dla kogo
Typ produktu
lek
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego