Apap Caps 500 mg, 10 kapsułek miękkich

Apap Caps 500 mg, 10 kapsułek miękkich

Kategorie

Apap Caps 500 mg, 10 kapsułek miękkich

Cena jednostkowa: 11,39 zł za 10 kapsułek

Cena
11,39 zł

Produkt dostępny
Wysyłamy w 1-2 dni robocze
Możliwe formy dostawy:
 • Przesyłka kurierska (DPD, DHL lub Poltraf)
 • Odbiór osobisty (DHL POP Żabka, DPD Pickup lub Punkt Odbioru Gemini)

Opis produktu

Apap Caps to lek w postaci podłużnych kapsułek miękkich odpowiednich do stosowania dla dorosłych, młodzieży i dzieci powyżej 9 lat. W składzie jako substancją czynną zastosowano paracetamol, który należy do grupy leków zwanych analgetykami. Paracetamol ma działanie przeciwbólowe i przeciwgorączkowe. Każda kapsułka zawiera 500 mg paracetamolu.

Wskazania

Lek Apap Caps stosuje się w:

 • leczeniu objawowym łagodnego do umiarkowanego bólu różnego pochodzenia,
 • leczeniu objawowym gorączki.

Skład

1 tabletka zawiera:

 • substancję czynną: paracetamol 500 mg, 
 • substancje pomocnicze: makrogol 400, makrogol 600, woda oczyszczona, glikol propylenowy, powidon, krzemionka koloidalna bezwodna,
 • osłonka kapsułki: żelatyna, sorbitol ciekły, częściowo odwodniony, woda oczyszczona, glicerol, tytanu dwutlenek (E171).

Zawiera śladowe ilości alkoholu izopropylowego, triglicerydów nasyconych kwasów tłuszczowych o średniej długości łańcucha, lecytyny sojowej.

Działanie

Przeciwbólowe, przeciwgorączkowe.

Dawkowanie

Lek należy zawsze przyjmować dokładnie tak, jak to opisano w ulotce dla pacjenta lub według zaleceń lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

 • Dzieci w wieku 9-12 (30-40 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 3-4 razy na dobę.
 • Dzieci i młodzież w wieku 12-15 lat (40-55 kg): 1 kapsułka (500 mg) jednorazowo, 4-6 razy na dobę.
 • Dorośli i młodzież w wieku powyżej 15 lat (masa ciała >55 kg): 1 (500 mg) lub 2 kapsułki (1 g) jednorazowo, maksymalnie 6 kapsułek (3 g) na dobę.

Należy przestrzegać co najmniej 4-godzinnego odstępu między kolejnymi dawkami.

Jeśli objawy choroby utrzymują się dłużej niż 3 dni lub wystąpią ponownie, należy skontaktować się z lekarzem.

Mniejsza częstość podawania jest przeznaczona dla młodszych dzieci w danej grupie wiekowej. U dzieci w wieku poniżej 12 lat nie należy stosować dawki większej niż 60 mg/ kg mc./dobę.

Skuteczna dawka dobowa nie może być większa niż 60 mg/kg mc./dobę (więcej niż 2 g/dobę) w następujących przypadkach:

• u dorosłych o masie ciała mniejszej niż 50 kg
• w łagodnej do umiarkowanej niewydolności wątroby, zespole Gilberta (rodzinna żółtaczka niehemolityczna)
• odwodnieniu
• chronicznym niedożywieniu.

Jak stosować lek Apap Caps?

 • Stosować zawsze z zaleceniami lekarza lub farmaceuty.
 • Kapsułkę należy połknąć popijając dużą ilością wody (około pół szklanki).

Przeciwwskazania

 • Nie należy stosować leku jeśli wcześniej stwierdzono uczulenie na paracetamol lub którykolwiek z pozostałych składników tego leku.
 • Gdy występuje ciężka niewydolność wątroby lub nerek
 • Jeśli występuje wrodzony niedobór dehydrogenazy glukozo-6-fosforanowej lub reduktazy methemoglobinowej.
 • Nie stosować leku Apap Caps u dzieci w wieku poniżej 9 lat.
 • Stosowanie innych leków przeciwbólowych zawierających paracetamol.

Przechowywanie

 • Lek przechowywać w temperaturze poniżej 25°C.
 • Przechowywać w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Działania niepożądane

Jak każdy lek, lek ten może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. 

 • Po zastosowaniu leku mogą wystąpić objawy obrzęku naczynioruchowego (obrzęk twarzy, warg, języka, gardła, trudności w oddychaniu), wstrząs anafilaktyczny (zawroty głowy, zaburzenia świadomości, przyspieszenie czynności serca, spadek ciśnienia krwi),
 • ciężkie reakcje skórne.

Rzadko (występują u 1 do 10 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

 • różne nieprawidłowości w wynikach badań krwi, w tym agranulocytoza, trombocytopenia, plamica trombocytopeniczna, leukopenia i anemia hemolityczna
 • alergie (z wyłączeniem obrzęku naczynioruchowego)
 • zaburzenia czynności wątroby, niewydolność wątroby, martwica komórek wątrobowych i żółtaczka
 • świąd, wysypka, pocenie się, plamica, pokrzywka
 • przedawkowanie i zatrucie
 • depresja, splątanie, omamy
 • drżenie, ból głowy
 • niewyraźne widzenie
 • obrzęk
 • krwawienie, ból brzucha, biegunka, nudności, wymioty
 • zawroty głowy, gorączka, senność.

Bardzo rzadko (występują rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów stosujących lek):

 • pancytopenia (zmniejszenie liczby krwinek),
 • reakcje nadwrażliwości, w przypadku ich wystąpienia leczenie należy przerwać, w tym obrzęk naczynioruchowy, trudności w oddychaniu, pocenie się, nudności, spadek ciśnienia krwi, wstrząs i anafilaksja,
 • uczucie ucisku w klatce piersiowej w wyniku skurczu mięśni oddechowych (skurcz oskrzeli) u pacjentów uczulonych na aspirynę i inne niesteroidowe leki przeciwzapalne (NLPZ, grupa leków przeciwbólowych działających przeciwzapalnie i przeciwgorączkowo),
 • zatrucie wątroby,
 • hipoglikemia (za małe stężenie glukozy we krwi),
 • wysypka (wykwity),
 • ciężkie reakcje skórne,
 • ciemne zabarwienie moczu (sterylny ropomocz) i zaburzenia czynności nerek.

Częstość nieznana (nie może być określona na podstawie dostępnych danych):

 • ostra uogólniona osutka krostkowa, toksyczna rozpływna martwica naskórka, dermatozy wywoływane przez leki, zespół Stevens-Johnsona.

Interakcje

 • Należy powiedzieć lekarzowi lub farmaceucie o wszystkich lekach przyjmowanych przez pacjenta obecnie, lub ostatnio, a także o lekach, które pacjent planuje przyjmować.
 • Należy skonsultować się z lekarzem w przypadku stosowania leków:
  • barbituranów (leki o działaniu nasennym lub znieczulającym)
  • niektórych leków przeciwdepresyjnych
  • probanecydu (stosowany w leczeniu żółtaczki)
  • chloramfenikolu (antybiotyk)
  • metoklopramidu lub domperydonu (leki stosowane przeciw mdłościom, przeciwwymiotne)
  • kolestyraminy (lek o działaniu antycholinergicznym)
  • warfaryny i innych leków pochodnych kumaryny (o działaniu przeciwzakrzepowym)
  • zydowudyny (lek stosowany w leczeniu AIDS)
  • salicylamidu (lek o działaniu przeciwbólowym)
  • izoniazydu (lek stosowany w leczeniu gruźlicy)
  • lamotryginy (lek przeciwpadaczkowy).

Stosowanie leku Apap z jedzeniem i piciem i alkoholem

 • W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.
 • U pacjentów z przewlekłą chorobą alkoholową stosowana dawka nie może być większa niż 2 g (4 kapsułki) na dobę

Ostrzeżenia i środki ostrożności

 • Ze względu na ryzyko przedawkowania należy upewnić się, że inne przyjmowane leki nie zawierają paracetamolu.
 • W razie zastosowania dawki większej niż zalecana pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem, nawet jeśli nie wystąpiły żadne objawy, ponieważ może dojść do zagrażającego życiu uszkodzenia wątroby.
 • Przed rozpoczęciem stosowania leku Apap Caps należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą u osób z niewydolnością wątroby, lub nerek oraz astmą oskrzelową.
 • Stosowanie leku przez osoby z niewydolnością wątroby, nadużywające alkoholu oraz niedożywione stwarza ryzyko uszkodzenia wątroby.
 • W czasie przyjmowania leku nie wolno pić alkoholu ze względu na ryzyko toksycznego uszkodzenia wątroby.

Ciąża i karmienie piersią i wpływ na płodność

 • Jeśli pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią, przypuszcza, że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku.
 • Lek Apap można podawać kobietom w ciąży, jeśli jest to konieczne.
 • Należy stosować możliwie najmniejszą dawkę skutecznie łagodzącą ból lub obniżającą gorączkę i przyjmować lek przez możliwie jak najkrótszy czas.
 • Jeżeli ból nie zostanie złagodzony lub gorączka się nie obniży, lub jeżeli konieczne będzie zwiększenie częstości przyjmowania leku, należy skonsultować się z lekarzem.

Lek Apap Caps zawiera lecytynę sojową

 • Jeśli pacjent jest uczulony na orzeszki ziemne lub soję nie może stosować tego leku

Lek Apap Caps zawiera sorbitol

 • Jeżeli stwierdzono wcześniej u pacjenta nietolerancję niektórych cukrów, pacjent powinien skontaktować się z lekarzem przed zastosowaniem leku.

Podmiot odpowiedzialny

US Pharmacia Sp. z o.o.
ul. Ziębicka 40
50-507 Wrocław

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z ulotką, która zawiera wskazania, przeciwwskazania, dane dotyczące działań niepożądanych, dawkowanie oraz informacje dotyczące stosowania produktu leczniczego bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.

 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego