Kategorie

Aleric Lora (Loratadinum)

Lek na receptę

Lek jest dostępny tylko na receptę, dlatego został wyłączony ze sprzedaży wysyłkowej i może być sprzedawany jedynie w aptekach stacjonarnych.

Kliknij i sprawdź aptekę w Twojej okolicy, w której wygodnie zrealizujesz receptę.

Co to jest Aleric Lora?

Aleric Lora to lek przeciwhistaminowy, który zawiera loratadynę o działaniu przeciwalergicznym. Stosowany jest w celu leczenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

Podstawowe informacje

NazwaAleric Lora
Nazwa międzynarodowaLoratadinum
Kategoria dostępnościLeki na receptę
Dawka

10 mg

PostaćTabletki
Skład - substancja czynna

Loratadyna

Skład - substancje pomocnicze
 • celuloza mikrokrystaliczna
 • laktoza
 • krzemionka koloidalna bezwodna
 • stearynian magnezu
 • krospowidon
 • skrobia żelowana
 • kwas stearynowy
Dostępne opakowania
 • 2 tabletki
 • 4 tabletki
 • 7 tabletek
 • 10 tabletek  
 • 28 tabletek
 • 30 tabletek
 • 32 tabletki
 • 60 tabletek
Działanie / właściwości
 • przeciwhistaminowe
 • przeciwalergiczne
Zastosowanie
 • leczenie objawów całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (takich jak wodnista wydzielina z nosa, kichanie, świąd i pieczenie oczu)
 • leczenie objawów związanych z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną takich jak świąd skóry i pokrzywka
Przeciwwskazania
 • uczulenie na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • ciąża lub karmienie piersią
Ostrzeżenia i środki ostrożności

Ciężka niewydolność wątroby.

Działania niepożądane / Skutki uboczne

Często (u mniej niż 1 na 10 osób, ale u więcej niż 1 na 100 osób):

 • ból głowy
 • nerwowość
 • zmęczenie u dzieci w wieku od 2 do 12 lat
 • senność u dorosłych i młodzieży

oraz inne działania niepożądane występujące rzadziej (patrz poniżej).

Możliwe interakcje z
 • antybiotykami (erytromycyną)
 • lekami przeciwgrzybicznymi (ketokonazolem)
 • cymetydyną (w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy)

Może nastąpić zwiększenie stężenia loratadyny we krwi. Nie wykazano jednak by wzrost stężenia wpływał na nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych.

Ciąża

Nie należy stosować tego leku u kobiet w ciąży.

Karmienie piersią

Loratadyna przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Dzieci

Leku nie należy stosować u dzieci w wieku poniżej 2 lat.

Wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów

U niektórych osób bardzo rzadko występowała senność, która mogła wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Działanie i właściwości

Jak działa lek Aleric Lora?

Aleric Lora to lek, który zawiera loratadynę o działaniu przeciwalergicznym, Jako lek przeciwhistaminowy, hamuje aktywność histaminy, wykazując w ten sposób działanie przeciwalergiczne. Stosowany jest w celu leczenia objawów związanych z alergicznym zapaleniem błony śluzowej nosa oraz przewlekłą pokrzywką idiopatyczną.

Zastosowanie / wskazania

Kiedy stosuje się lek Aleric Lora?

 • w leczeniu objawów całorocznego i sezonowego alergicznego zapalenia błony śluzowej nosa (takich jak wodnista wydzielina z nosa, kichanie, świąd i pieczenie oczu)
 • w leczeniu objawów związanych z przewlekłą pokrzywką idiopatyczną takich jak świąd skóry i pokrzywka

Dawkowanie

Jak stosować lek Aleric Lora?

Ten lek należy zawsze stosować zgodnie z zaleceniami lekarza lub farmaceuty. W razie wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

Lek należy stosować doustnie.

Aleric Lora  można przyjmować niezależnie od posiłków.

Dorośli i dzieci w wieku powyżej 12 lat:

10 mg (1 tabletka) raz na dobę.

Dzieci w wieku od 2 do 12 lat:

 • masa ciała > 30 kg: 10 mg (1 tabletka) raz na dobę
 • masa ciała < 30 kg: 5 mg (½ tabletki) raz na dobę. Lek jest przeznaczony dla dzieci, które są w stanie połknąć tabletkę. U dzieci w wieku od 2 do 6 lat zaleca się stosowanie leku w postaci syropu.

Pacjenci z zaburzeniami czynności wątroby:

U pacjentów z ciężką niewydolnością wątroby należy zastosować mniejszą dawkę początkową, ponieważ klirens loratadyny u tych osób może być mniejszy. Dorosłym i dzieciom o masie ciała powyżej 30 kg należy podawać 10 mg loratadyny (1 tabletka) co drugi dzień, a dzieciom o masie ciała 30 kg lub mniejszej - 5 mg loratadyny (pół tabletki) co drugi dzień. Nie ma konieczności zmiany dawki u pacjentów w podeszłym wieku oraz u pacjentów z niewydolnością nerek.

W przypadku wrażenia, że działanie leku Aleric Lora jest za mocne lub za słabe, należy skontaktować się z lekarzem.

Zastosowanie większej niż zalecana dawki leku Aleric Lora

W razie przyjęcia większej niż zalecana dawki leku Aleric Lora należy koniecznie zwrócić się do lekarza lub farmaceuty. Po przedawkowaniu loratadyny zaobserwowano: ból głowy, senność, przyspieszenie czynności serca. W razie przedawkowania stosuje się leczenie objawowe i podtrzymujące.

Pominięcie zastosowania leku Aleric Lora

Nie należy stosować dawki podwójnej w celu uzupełnienia dawki pominiętej.

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych ze stosowaniem tego leku należy zwrócić się do lekarza lub farmaceuty.

Przeciwwskazania

Kiedy nie stosować leku Aleric Lora?

Leku Aleric Lora nie powinno się stosować w przypadku:

 • uczulenia na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą
 • gdy pacjentka jest w ciąży lub karmi piersią

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Działania niepożądane / skutki uboczne

Jak każdy lek, lek Aleric Lora może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego one wystąpią. Działania niepożądane jakie mogą wystąpić podczas stosowania leku:

Często (u mniej niż 1 na 10 osób, ale u więcej niż 1 na 100 osób):

 • ból głowy
 • nerwowość
 • zmęczenie u dzieci w wieku od 2 do 12 lat
 • senność u dorosłych i młodzieży

Niezbyt często (u mniej niż 1 na 100 osób, ale u więcej niż 1 na 1000 osób):

 • ból głowy, zwiększenie apetytu i bezsenność u dorosłych i młodzieży.

Bardzo rzadko (rzadziej niż u 1 na 10 000 pacjentów):

 • zawroty głowy
 • przyspieszona czynność serca i kołatanie serca
 • nudności
 • suchość w jamie ustnej
 • zapalenie błony śluzowej żołądka
 • zaburzenia czynności wątroby
 • wysypka
 • łysienie
 • reakcje nadwrażliwości (w tym obrzęk naczynioruchowy i anafilaksja - ciężka reakcja alergiczna z występującymi trudnościami w oddychaniu, obrzękiem twarzy lub gardła oraz ciężkimi zawrotami głowy). Jeżeli wystąpią ciężkie reakcje alergiczne, należy przerwać przyjmowanie leku i bezzwłocznie skontaktować się z lekarzem

Nieznana częstość:

 • zwiększenie masy ciała.

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Przed rozpoczęciem przyjmowania leku Aleric Lora należy omówić to z lekarzem lub farmaceutą:

 • jeśli u pacjenta występuje ciężka niewydolność wątroby

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aleric Lora a ciąża

Jeśli pacjentka jest w ciąży, przypuszcza że może być w ciąży lub gdy planuje mieć dziecko, powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Ogólnie nie należy stosować leku Aleric Lora w czasie ciąży.

Aleric Lora a karmienie piersią

Jeśli pacjentka karmi piersią powinna poradzić się lekarza przed zastosowaniem tego leku. Loratadyna przenika do mleka matki, dlatego nie należy stosować tego leku w okresie karmienia piersią.

Interakcje

W przypadku równoczesnego stosowania loratadyny i antybiotyków (erytromycyny), leków przeciwgrzybicznych (ketokonazolu), cymetydyny (w chorobie wrzodowej żołądka i dwunastnicy), może nastąpić zwiększenie stężenia loratadyny we krwi. Nie wykazano, by wzrost stężenia wpływał na nasilenie i częstość występowania działań niepożądanych.

Lekarz indywidualnie ocenia ryzyko stosowania leku u pacjenta.

Aleric Lora a alkohol

Loratadyna podawana jednocześnie z alkoholem nie nasila jego działania, co wykazano w badaniach sprawności psychomotorycznej.

Aleric Lora a prowadzenie pojazdów

U niektórych osób bardzo rzadko występowała senność, która mogła wywierać wpływ na zdolność prowadzenia pojazdów i obsługiwania maszyn.

Przechowywanie

Jak przechowywać lek Aleric Lora?

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w miejscu niewidocznym i niedostępnym dla dzieci.

Dodatkowe informacje

Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu.
 • Apteka Gemini

  gemini.pl

  Dodaj do ekranu głównego